Tallózás dátum szerint

Export [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | F | H | K | L | M | N | P | R | S | T | U | Š
Találatok száma: 23.

A

Ambrus, László (2023) Az első világháború és az amerikai magyarok : Katonai szolgálat és sajtóbéli visszhangok , különös tekintettel New York államra. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

B

Benkő, Gábor (2023) A Forgách család karrierstratégiája és emelkedése a 16. században, különösen Forgách Simon /1526-1598/ pályafutására tekintettel. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

C

Csató, Anita (2023) Az érzelmi intelligencia fejlesztésének elméleti és módszertani lehetőségei az etika- és irodalomoktatás közötti tantárgyi koncentráció tükrében. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Csillik, Olga (2023) Ökoszisztéma modell alkalmazása a tanári hatékonyság intézményi értelmezéséhez. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

F

Fazakas, László (2023) Közművesítés Kolozsváron : A vízvezeték és csatornahálózat kiépítésének társadalmi és gazdasági vonatkozásai 1790–1914. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Fodor, Zoltán Miklós (2023) Az újrakezdő pedagógusok problémái és problémamegoldása. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

H

Herédi, Rebeka (2023) Az irodalomtanításról alkotott pedagógusnézetek hatása az olvasási szokásokra és az irodalom tantárggyal kapcsolatos vélekedésekre középiskolások körében. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

K

Kiss, Zoltán (2023) Hazai és határon túli utánpótláskorú labdarúgók tehetséggondozásának pedagógiai jellemzői. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Klem, Dénes (2023) Ének- és zeneoktatás a hitfelekezetek magyar tannyelvű, középfokú elemi iskolai tanító- és tanítónőképzőiben Magyarországon 1828-1918 között. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Károlyi, Bálint (2023) Zichy István és Magyar Kamara. Karrierképek a Magyar Kamarából és környezetéből a 17. század első felében. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

L

Lívják, Emília (2023) Tanulást támogató mozgásprogram hatásvizsgálata 3. évfolyamos tanulók körében. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

M

Mészáros, Ádám (2023) Az elemi népoktatás vizsgálata a történeti Heves vármegye kiválasztott nagyközségeiben 1868 és 1901 között. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

N

Nagy, Róbert (2023) A Komplex Alapprogram digitális pedagógia fókuszú hatásvizsgálata. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Nádudvari, Gabriella Erika (2023) Pedagógiai gondolkodás és gyermekkép a német romantika korában. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

P

Péterffy, Gergely (2023) A Magyar Államvasutak újjáépítése, 1944–1949. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

R

Rigóczki, Csaba (2023) Városi otthontudat - környezeti nevelés sétautakkal. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Rási, Szilvia (2023) Egyetemi hallgatók tudományos szövegalkotása: A szakdolgozat mint pedagógiai szövegtípus többdimenziós vizsgálata. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

S

Sárosi, Tünde (2023) Az iskolai közösségi szolgálat pedagógiai elemei és szerepe a személyiségfejlődésben. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

T

Tomori, Tímea (2023) A kommunikációs kompetencia iskolapedagógiai vizsgálata középiskolákban. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Tudlik, Csilla (2023) Gimnáziumi tanulók pályaérdeklődési mintázatai. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

U

Urbán, Dorottya (2023) Az online kurzusok készítési folyamatát megalapozó követelményrendszer kidolgozása. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Urbán, Péter (2023) Az irodalmi szövegek értelmezése mint tanulás : Az irodalomtanítás egy konstruktivista modellje. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Š

Šubrt, Peter (2023) A pedagógusok véleménye a szakmai együttműködésről a pedagóguskompetenciák tükrében. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

A lista elkészítésének dátuma Thu Nov 30 11:12:31 2023 CET.