A Doktori Disszertációk repozitóriumról

A Doktori Disszertációk repozitóriuma az Egyetemi Archívum része. Tartalmazza az intézmény doktori iskoláiban (Neveléstudományi és Történelemtudományi Doktori Iskola) doktori fokozatszerzés céljából készült PhD értekezéseket, valamint az azokhoz kapcsolódó magyar és angol nyelvű tézisfüzeteket.

A repozitóriumban tárolt teljes szövegű dokumentumok nyilvánosak, szabadon hozzáférhetőek, felhasználásuk azonban csak a forrásra való pontos hivatkozással történhet.

A repozitórium működtetéséhez irányadó a 387/2012. (XII.19.) Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról, a 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet doktori iskola létesítésének eljárási rendjérõl és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirõl és az Eszterházy Károly Főiskola doktori és habilitációs szabályzata (2013).

Az Egyetemi Archívum szabályzata